CJENIK

HITNE INTERVENCIJE

Cijena hitne intervencije ovisi o danu i vremenu kada treba izaći na intervenciju:

  1. HITAN DOLAZAK "TJEDAN" je dolazak ponedjeljak - petak u vremenu 6 - 18h i košta 300 kn + svaki radni sat 200 kn
  2. HITAN DOLAZAK "VEČER-VIKEND" je dolazak ponedjeljak - petak u vremenu 18 - 22h te subota/nedjelja 6 - 22h i košta 300 kn + svaki radni sat 300 kn
  3. HITAN DOLAZAK "NOĆNI" je dolazak po noći u vremenu 22 - 06h i košta 500 kn + svaki radni sat 300 kn

POPRAVCI I SERVISI TE RAZNE MONTAŽE

Usluge popravaka, servisa i raznih montaža od ponedjeljka do petka 8 - 18 naplaćujem 200 kn po satu + dolazak 200 kn.
Kod Vas dolazim potpuno opremljen s kombijem punim alata, mašina i potrošnog materijala. Cijena dolaska pokriva vrijeme koje potrošim na dolazak do Vas, troškove goriva te troškove amortizacije vozila i opreme. Sa sobom uvijek vozim sve moguće električne mašine, uređaje i ručne alate, nekoliko tipova ljestvi, puno razno-raznih rezervnih dijelova te servisnog i montažnog pribora. Materijal koji nedostaje mogu brzo nabaviti kako bih započeti posao što prije dovršio.