HITNE BRAVARSKE INTERVENCIJE

Bravarski poslovi uključuju sve što je vezano uz metalne dijelove prozora i vrata, a to se prvenstveno odnosi na brave, kvake i okove. Bilo da se radi o zaglavljenju brave ili puknuću kvake/okova, intervenirati se mora brzo jer sigurnost vaše imovine i vas samih ovisi o ponajviše o ispravnosti ulaznih vrata.
Angažirati me možete za:

  • Hitno otvaranje zaključanih, zalupljenih i zaglavljenih vrata
  • Hitni popravak / zamjena neispravne kvake, brave ili cilindra na vratima
  • Hitno otvaranje zaglavljenih prozora i balkonskih vrata
  • Hitno otvaranje zaključanih protuprovalnih vrata
  • Hitni bravarski popravci nakon provale
  • Hitni opravak garažnih vrata
  • Sve ostale hitne bravarske intervencije
hitne-bravarske-intervencije